Võida polaroid kaamera - Peoküte VÕITJAD KAMPAANIA REEGLID

KAMPAANIA REEGLID

1. Herberti “Peoküte” on kuni 30. juunini 2010.a. toimuv mäng, mille korraldajaks on AS Liviko (aadress Masina 11, Tallinn 10144, tel. 667 8000) - edaspidi nimetatud kui Korraldaja.

2. Võistluse läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt vastavalt ettenähtud tingimustele. Kõik Korraldaja otsused võistluse läbiviimisel on lõplikud ning kõigile võistlusel osalejatele kohustuslikud. Kõik võistlusest tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

3. Võistlusel võivad osaleda Eestis alaliselt elavad isikud, kes on vähemalt 18 aastased.

4. Võistlusel osalemiseks tuleb esitada hindamiseks (stiliseeritud) foto järgneval aadressil: www.liviko.ee/herbert ning täita osalemisvorm: nimi, vanus, telefoni number. Andmeid kasutatakse ainult kampaania raames.

5. Koduleheküljel võistlusele registreerunu osaleb loosimistel, mis toimuvad 06.05, 13.05, 20.05, 27.05, 10.06, 17.06, 25.06 ja 1.07.a. Auhinnaks on igal loosimisel 1 Polaroid PoGo kaamera. Kõik korrektselt registreerunud võistlejad osalevad kõikides järgnevates loosimistes.

6. Võitjad saavad oma võidust teada Korraldaja vahendusel ning info võidu kohta edastatakse võitjale hiljemalt 7 tööpäeva jooksul. Võitjal on õigus võitu välja võtta kuni 31.september 2009. Võitjate nimed avalikustatakse lisaks ka www.liviko.ee/herbert

7. Võidetud auhindu väljastatakse kampaanias osalenud isikule või volituse alusel tema esindajale isikut tõendava dokumendi esitamisel.

8.Teovõimetute või piiratud teovõimega isikute poolt võidetud auhinnad antakse kätte nende seaduslikele esindajatele.

9. Korraldaja tasub võistlusega seotud kohustuslikud riigimaksud.

10. Võistluse käigus osalejate poolt võidetud auhindu ei asendata võistlusel osalejate nõudmisel teist liiki auhindadega ega hüvitata auhindade võitjatele auhindade maksumust rahas. Auhinna kättesaamisega seotud transpordi- vms kulutusi võitjale või tema esindajale ei hüvitata.

11. Korraldaja ei vastuta auhindade võitjale ja/või auhindade kasutajatele auhindade kasutamisel tekkida võivate võimalike kahjude eest. Korraldaja ei vastuta auhindade võitja ja/või auhindade kasutajate poolt auhindade kasutamisel kolmandatele isikutele tekitatud võimalike kahjude eest.

12. Võistlusel osaleja poolt korraldamise tingimuste eiramise või Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, aga ka siis, kui Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada (v.a Korraldaja süü tõttu), ei vastuta Korraldaja võistlusel osalejate auhindade loosimisest või auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest.

13. Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada võistlus ja lõpetada auhindade väljaandmine juhul, kui on rikutud reegleid või vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest kohe osalejatele massimeedia vahendusel.

14. Kõik pretensioonid seoses võistluse korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb esitada kirjalikult Korraldajale aadressil: AS Liviko, Masina 11, Tallinn 10144, märksõnaga "Peoküte".